ÇEVRE POLİTİKASI


2E Mermer Makinaları olarak, çevresel sürdürülebilirliği benimsemek ve doğal kaynakları korumak amacıyla kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Çevreye duyarlı bir işletme olarak, çevresel etkileri en aza indirgeme, atıkları azaltma ve enerji verimliliğini artırma taahhüdünde bulunuyoruz.

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum: 2E Mermer Makinaları olarak, faaliyetlerimizi yürütürken çevre mevzuatına tam uyum sağlamak en yüksek önceliğimizdir. Yürürlükteki yasaların ve yönetmeliklerin ötesinde, çevresel mükemmelliği teşvik etmek için en iyi uygulamaları benimseyeceğiz.

Enerji Verimliliği ve Kaynak Kullanımı: Enerji verimliliğini artırmak ve doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak, süreçlerimizin temel bir parçasıdır. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere ve yöntemlere yatırım yaparak, karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Atıkları en aza indirgemek ve geri dönüşümü teşvik etmek, çevre politikamızın merkezinde yer alır. Üretim süreçlerimizde oluşan atıkları azaltmak için sürekli olarak çözümler arayacak ve geri dönüşümü teşvik edeceğiz.

Çalışan Farkındalığı ve Eğitimi: Çevresel bilinç, tüm çalışanlarımızın sorumluluğudur. Bu nedenle, çalışanlarımızı çevre konularında eğitmek ve farkındalıklarını artırmak için sürekli eğitim programları düzenleyeceğiz.